Dla dzieci

Wakacje z Bogiem dla dzieci od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej to 8-dniowe rekolekcje wakacyjne KSM, na których, oprócz integracji oraz kreatywnie i ciekawie spędzonego wśród rówieśników czasu, młodzi ludzie mogą również rozwinąć się duchowo, formować swój charakter, pogłębić swoją relację z Bogiem poprzez Eucharystię, sakrament spowiedzi czy czuwania modlitewne.