Maturzyści

Maturzyści to kolejni nasi goście, którzy stajać przed trudnym wyborem drogi życiowej, przyjeżdżają, aby modlić się i rozeznawać swoje powołanie, a także prosić Ducha Świętego o Światło na czas egzaminów.